Walentynki online 2021′

Dnia 15 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował Walentynkową pocztę internetową. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Łącznie wysłano 192 WALENTYNKI. Najbardziej pomysłowe Walentynki zostały wyróżnione. Spośród wszystkich wysłanych do nauczycieli na uwagę zasługuje ta otrzymana przez panią Małgorzatę Bienias od klasy IV. Najciekawszą Walentynę wysłaną przez nauczyciela do uczniów otrzymała klasa VI.
Pozostałe Walentynki z uwagi na anonimowość poczty nie będą publikowane. Wszystkim obdarowanym życzeniami z okazji Święta Zakochanych serdecznie gratulujemy.

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Magdalena Szpadzik, Witold Łukasiak