Powrót do przedszkola

Drogi Rodzicu!
Od 11 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym, które będą funkcjonowały zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Regulaminem szczególnych zasad działalności w trakcie trwania pandemii wirusa COVID – 19 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa.
Rodzicu, dokumenty dotyczące powrotu dzieci do przedszkola znajdziesz na stronie www szkoły w zakładce Dla Rodziców/pliki do pobrania.

 

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw,

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi. Materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola
  2. Instrukcja mycia rąk
  3. Instrukcja dezynfekcji rąk
  4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
  5. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek