Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

Tam, gdzie działają liczne sprzeczności,
tam też rozkwita największa nadzieja.
I. Loyola

Znaleźliśmy się w nietypowej sytuacji. Jest ona trudna dla nas wszystkich. Napływ wielu niepokojących informacji z kraju i ze świata burzy naturalne poczucie bezpieczeństwa. Brak kontaktu z rówieśnikami, znajomymi, niepewność, zagrożenie, obawa o przyszłość jutra i bezradność towarzyszą nam każdego dnia.  Miejmy nadzieję,  pielęgnujmy cierpliwość i wytrwałość, bądźmy dobrzy dla siebie i wspierajmy się wzajemnie.

Dyrektor I. Mroczek