Jaś i Małgosia na tropie

Uczniowie klasy V na godzinach wychowawczych realizują Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”.
            Celem programu jest opóźnienie wieku, w którym dzieci i młodzież sięgają po alkohol. Program wpływa również na ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu w tym celu wykorzystując wzmocnienie środowiska rodzinnego, indywidualnych predyspozycji oraz tzw. rówieśniczych czynników chroniących.
Poza problem zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej program wskazuje następujące tematy:
– fakty i mity na temat alkoholu i jego spożywania,
– wpływ środków masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu oraz
  telewizji na sposób pokazywania osób pijących alkohol,
– rodzaje i sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą.
– określenie przyczyn i powodów sięgania po alkohol przez młodzież,
– wskazanie konsekwencji picia alkoholu przez młodzież.
        Program składa się z dwóch części – domowej i szkolnej. Zajęcia mają charakter edukacyjno – profilaktyczny. Uczymy się poprzez zabawę, wykorzystujemy metody aktywizujące. Na ostatnich zajęciach połączeni w zespoły czteroosobowe przygotowywaliśmy i prezentowaliśmy plakaty związane z profilaktyką uzależnień. Program opiera się na przekonaniu, że normą jest stan, w którym młodzież szkolna nie pije alkoholu. Przekazywany jest konkretny komunikat „Nie pij”.

            Program Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie” jest programem rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Małgorzata Dziubak