Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji  Dnia Edukacji Narodowej.  Dzień ten jest  poświęcony nauczycielom, jak również pracownikom niepedagogicznym szkoły. Uczniowie mają wtedy okazję okazać swoim wychowawcom i pedagogom sympatię i podziękować za trud, jaki wkładają w ich przygotowanie do dorosłego życia. Rola nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz również wychowanie kolejnych pokoleń, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie w dążeniu do osiągania sukcesów.

            Uczniowie naszej szkoły aktywnie wzięli udział w tej uroczystości. Młodsze dzieci z radością recytowały wierszyki. Starsze dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne śpiewając piosenki oraz symboliczne „Sto lat”. Podczas uroczystości głos zabrała Pani dyrektor Iwona Mroczek, składając wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia. Po akademii nauczyciele udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców. 

Magdalena Ajdakowska