Star of the Month Award!

Gratulacje dla wzorowych uczniów! W ciągu całego roku szkolnego, co miesiąc w klasach I-III wyłaniana była osoba wyróżniająca się szczególnymi wynikami, postępami, wiedzą i umiejętnościami prezentowanymi na zajęciach języka angielskiego. Każda Gwiazda Miesiąca dostawała dyplom z gratulacjami i gromkie brawa od reszty grupy.

Wszystkim wyróżnionym i uhonorowanym dyplomami uczniom, należą się ogromne gratulacje za ich wysiłek włożony w nabywaniu umiejętności językowych.

Well done to our shiny STARS!!!

Anna Rodak