Olimpusek i Olimpus

29 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu z języka angielskiego OLIMPUSEK i OLIMPUS -sesja zimowa.  W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III oraz IV-VIII i Gimnazjum. 24 uczniów rozwiązywało test gramatyczno-leksykalny zawierający zagadnienia z podstawy programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Serdecznie gratulujemy!                                                                                                                                                                                                        Magdalena Ajdakowska