Egzamin gimnazjalny

W dniach 10-12 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy trzeciej gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Pierwszego dnia napisali egzamin z części humanistycznej, czyli języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego dnia trzecioklasiści zmagali się z przedmiotami przyrodniczo- matematycznymi, natomiast trzeciego dnia 9 uczniów podeszło do egzaminu z języka rosyjskiego, a 5 – pisało egzamin z języka angielskiego. Zarówno przed egzaminami jak i po ich zakończeniu uczniom dopisywał dobry humor. Dużego stresu nie było, bo – jak twierdzili uczniowie – byli dobrze przygotowani. Do każdego z egzaminów gimnazjaliści podeszli bardzo odpowiedzialnie, z ogromnym skupieniem i motywacją. Po egzaminach niektórzy uczniowie, pamiętając zaznaczane przez siebie odpowiedzi, podliczali punkty. Jednak na wyniki w optymistycznych nastrojach poczekamy do 14 czerwca.                         

Wychowawca klasy III gimnazjum 
Małgorzata Szewczyk