IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Tegoroczny powiatowy konkurs plastyczny prowadzony pod patronatem KRUS Ryki przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Spośród wszystkich prac uczniów powiatu ryckiego w kategorii klas 4-6  I miejsce zdobyła nasza uczennica Karolina Pawlak z kl. IV. Praca plastyczna Karoliny weźmie udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Karolinko, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Dziubak