Wycieczka do Ryk kl. I-III

Dnia 4.02.2019r. uczniowie klas  I-III wzięły udział w wycieczce do kina Renesans w Rykach. Dzieci obejrzały film pt. „Chłopiec z burzy”, który w zabawny ale też i wzruszający sposób opowiadał o niezwykłej przyjaźni, która daje siłę na całe życie.

Uczniowie odwiedzili także siedzibę  Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach, w której zostały przywitane przez pełniących dyżur strażaków.  Już na samym początku zademonstrowali nam oni swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.

Dzieci mogły obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi,  wypadków drogowych lub innych katastrof.

Podczas rozmowy uczniowie dowiedzieli się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nie w domu i w innych miejscach zabaw. Strażacy uświadomili dzieciom że:

  • nie wolno: bawić się zapałkami, zapalniczką czy  urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu;
  • jeśli w domu zauważymy pożar należy powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 i podać dokładny adres , imię i nazwisko oraz swój numer telefonu;
  • w razie pożaru sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników.

opr. Anna Buczek