Z tolerancją za pan brat

15 stycznia 2019r. uczniowie klas 0-IV uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Kolczasta przyjaźń”. Celem widowiska było budowanie więzi przyjaźni miedzy uczniami oraz uwrażliwienie na wartość każdej osoby. Uczniowie klas starszych obejrzeli spektakl „Pętla zdarzeń”, którego celem było uświadomienie młodzieży, że każde działanie niesie za sobą określone konsekwencje.

opr. pedagog szkolny
Małgorzata Szewczyk